تبلیغات
مازندرانی(نکایی) ریکا

مازندرانی(نکایی) ریکا
مازندران قطعه ای از بهشت روی زمین 
صفحات جانبی

پَرْدِنِهْ سَنْگا، چِلا چُورِه تِه چِشْ
خُونْدِنِه مِه نَدیِه خُورِه تِه چِشْ
مِنْ كِهْ تِهْ مَسْتِ چِشِ دِچارِمِهْ
اَتّانا، هِزارْ هِزارْهِزارِمِهْ
مِنْ كِهْ شِه سایه ی جا، فِراریْمِه
تِهْ چِشا، دَسْتا، دِلِ قِراریْمِه
چارْ هِنیْشِهْ تِه پَلی چِهِلْ وونِه
سِفْتِ سَنْگْ تِهْ بُوجِهْ زِنْدِه دِلْ وونِه
خامْبهْ كِهْ سَرْدِ هِوارِه تَشْ هادی
مِهْ تَنِ زَرْدِ قِوارِه تَشْ هادی
خامْبِهْ تِهْ مَسْتِ صِدارِه دَپُوشِمْ
تِهْ تَنِ سُوزِقِوارِه دَپُوشِمْ
غِرْصِه رِهْ چُو بَزوئِن مِرِهْ وِنِهْ
دِل ْبهْ دِرْیوبَزوئِنْ مِرِهْ وِنِهْ
خاكا ،سَنْگا ،چِلاچُویه دَسْ اَسْیْر
خِدْرِه پِرْزُو بَزوئِنْ مِرِهْ وِنِهْ
مِنْ نِخامْبِهْ چِلْچلارِهْ پرْبُوجِنْ
اوْجیآ،بچابچارِهْ سَرْ بُوجِنْ
مِنْ نتومْبِهْ سَرْسَریشابْ بَزِنِمْ
تُو‏‏رّهْ بَیْرِمْ،اِفْرارِهْ لابْ بَزِنِمْ
خامْبِهْ كِهْ سَنْگا شْیشِه رَفِقْ بُوئِنْ
تُور ا اِفْرایه ریْشِه رَفِقْ بُوئِنْ
مِنْ نِخامْبِهْ مِهْ چایی شْیرینْ بُوئِه
اینْ وَرْ اونْ وَرْ كِراتِ پَرچین بوئه
خامْبِه كِه مِرْدِمِ نُونْ خِرِشْ دارِه
لابْ بَزِه خِشْكِ زَمینْ وارِشْ دارِه
خامْبِه شَو روزِ گَلی رِه نَجوئِه
دَسْ نَشِسْ تازِه هَلی رِه نَجوئِه
مِنْزِلِ اَشْنیْكا گَلْ كِجاییْنِه
اینْ هَمِه گَتْ گَتِ للْ كِجاییْنِه
اَمِهْ تیمْ جارْ چِه هَمِشْ وَكْ كَفِنِه
كِرْكا سیْكایِه كِلی كَكْ كَفِنِهْ
خامْبی بیصْدا بَووشیْمْ ، نِلِنِّه وِلّا
هَیْرا هَیْرا بَووشیْمْ، نِلِنِّه وِلّا
اینْجِه اونْجِه كیْلُومی، كِنِسِّه بَوِّمْ
خامْبی دِرْیا بَووشیْمْ، نِلِنِّه وِلّا
اینْ هَمِه مَرْدِمِ بی پِلا كَچِه
اینْ هَمِه بِرْمِه ی مارونا وَچِه
اینْ طَرِفْ صِدا صِدایه لُو بَئیْتْ
اونْ طَرِفْ بَمِردِ گَنْدآ،بُو بَئیْتْ
اینْتی سازِ پِشْتی كِه سما نَنِه
گُومْ بَئی كِلی جِه كِه دَرْ وا نَنِه
اینْ گَتِ خِرابه هیچْ كَسْ دَنییِه
خِدا هَمْ مَرْدِمِ وْنگْ رَسْ دَنییِه
صَحْرا-آ دَشْتا،دَمِنْ بَمِرْدوئِه
اینْ هِوارِه دِلْ نَونْ بَمِرْدوئِه
دِلْ مِهْ خِشْكِ هِسْتِكارِهْ مُونْدِنِه
بی كَساكارِ نِشارِهْ مُونْدِنِه
غِرْصِه آ، دَرْدا،غَما،بَپیسِّ تَنْ
اینْ هَمِه خَنْجِرا، اَتّا میسِّ تَنْ
شِهْ چِشْ دِلِه پِناهْ هادِهْ مِرِه
سییو شُو دَكِتْمِهْ راهْ هادِهْ مِرِهْ
تابِهْ كِی خِرابِه مِنْزِلْ تاریْكی
وا هاكِنْ خِنِهْ رِه راه هادِه مِرِه
اینْ دُومْبه كِهْ مِهْ جا دورِهْ تِهْ چِشْ
اِشْنُونِه مِهْ برْمِهْ بُوره تِهْ چِشْ
اینْتی كِهْ تَهَیِّه بَیْتِه سییو شُو
دَكِّلامْ نَوِنِه مارْ بُورِه تِه چِشْ
طبقه بندی: مجموعه شعر محلی مازندرانی،
[ 1391/04/14 ] [ 16:12 ] [ مهدی درخشانی منصورکوهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مهدی درخشانی منصورکوهی - ساکن شهرستان نکا - استان مازندران
آرشیو مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

امارگیر حرفه ای سایت