تبلیغات
مازندرانی(نکایی) ریکا

مازندرانی(نکایی) ریکا
مازندران قطعه ای از بهشت روی زمین 
صفحات جانبی

تِه آخِرْ گَنْدِمِ قُوشِه نَبونی
مِنِه تَنْگِ دِلِ گوشِه نَبونی
زِبونْ می دَرْ بِمو اَی‌داد ِبی‌دادْ
تِه اونْتا كِه وِنِه بُوشِه نَبونی
تِه دیْگِه بَزِحَرْفی بورْدویی بُورْ
اِفْتابْ بَخِرْدِه وَرْفی بُورْدویی بُور
نِخاسْتی مِه تیْسانُونْ‌جا بِسازی
نِخاسْتی تِپِّه‌جا دِرْیا بِسازی
مِه‌سِفْرِه مِه جیفِ‌واری خالیِّه
حَریفْ میْدونْ خانِه مِرِهْ حالیِّه
زِنْدِگی خِرْداخُو نی‌‌یه نَدونْدی
مالا، مِنالا گُو نی‌‌یِه نَدونْدی
مِسِّه ساعاتِ تیكْ‌تاكْ زِنْدِگی‌یه
مِسِّه دِرْیویه كِلّاكْ زِنْدِگی‌یه
مِرِه تِلارِ شِرْشِرْ زِنْدِه دارْنِه
مِرِه قَلِما دَفْتِرْ زِنْدِه دارْنِه
مِه‌دِلْ لَلِه‌وایه گَلی دَوِسِّه
تِه دِلْ طِلِسْمِ چِلْ‌كِلی دَوِسِّه
مِسِّه دِدِتا چارْتا زِنْدِگی‌یه
تِسِّه بِشْكِسِّه اِفْرا زِنْدِگی‌یه
*
دُومْبِه تِهْ مِه تُورِماهی نَوْونی
مِه خَسِّه لینْگِ هِمراهی نَوْونی
مِنْ‌تَشْ‌بِیْتِه تِشْنا تِهْ شُورِ اوئی
مِنْ‌اِفْتابْ خامْبِه تِه دَكُوشْتِه‌ سُوئی
مِنْ ‌تِهْ نَپِتِ آشِ كَچِه نی‌مِه
تِه نِداشْتِه گَرِیه وَچِه نی‌مِه
تِه مِه دارِسَرِتیْكانَوْونی
رَفِقِ دَهْ‌بیْسْ‌سی،چِلْ‌كا نَوْونی
اَگِه خانی تَشِ‌وَرْهِنیْشی‌خِشْ
چَچْكَلْ‌رِه وابَزِنْ دی نَشوءِ چِشْ
*
ناتِه‌كُوتِر‌ی‌آ نامِنْ كُوتِرْگیْر
ناتِه اِرْبابی‌آ نامِنْ تِه زَنْجْیر
تِه خانی بِساتْ‌رِ اَسْسَر بِسازی
تهِ خانی خِنِه‌رِه بی‌دَرْ بِسازی
تِه حَرفْ خِشْكِ‌چوءِ كَمُونْ نبَونِه
مِه‌تیْساپِلارِه راغونْ نَبُونِه
حَریْفْ ‌بُوئِر مِنْ‌تِه هَمْتاشْ نَوْومْبی
شْیریْنْدِماسْتِمی دوآشْ نَوْومْبی
تِه‌اِنْدوُنِ اوئِی مِنْ دِرْیاخامْبِه
تِه كالِ‌كِنِسی مِنْ‌پِتْكا خامِبِه
شِه‌پیْشْ گِتِمِه‌تِه اُورْشِمی‌اورْشِمْ
لِشْ بَیْ‌تِه‌جِمُوئِی چِتی دَپُوشِم
تِه دِیگِه بَزِه‌حَرْفی بُورْدویی بُورْ
اِفْتابْ بَخِرْدِ وَرْفی بَورْدویی بُور
*
تِه‌گِنی تِسِّه بِرْمِه‌وارِه كِمْبِه
خَنْجِرْماسِمْبِه دِلْ‌رِه پارِه كِمْبِه
نِخامْبِه چِشْمِه‌رِ تیْلِنْدْ هاكِنِم
هِرِسْ اَتّاسیْكارْ روشِنْدْ هاكِنِم
اَمْشورِ چِه‌خِشِ شُوزِنْدِه‌داری
مِنا، آینه‌آ، سیْگارا تیْناری
خَلِه خارِ آدِمْ تیْنارْبَمونْدِه
شُوتاصِوی دِل‌ِكِنارْ بَمُونْدِه
اِسِّمْبِه وایِه ‌دَسْ مِرِه‌هِپاجِه
دَلِّكْ بُورِه‌،بُومِ‌شُو بارَ بَمُونْدِه
مِنْ‌جِفْتْ بَمِرْدِه مَرْنی‌مِه، خاطِرجَمْ
جانِ‌تِه تِه‌جا قَرْ نی‌مِه، خاطِرْجَمْ

تِه‏ْمِهْرْ بَمونْدِه‌مِه پیْشْ یادِگاری
تِه‌مِهْرْجاخِشِه شُو زِنْدِه‌داری
طبقه بندی: مجموعه شعر محلی مازندرانی،
[ 1391/04/14 ] [ 15:27 ] [ مهدی درخشانی منصورکوهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مهدی درخشانی منصورکوهی - ساکن شهرستان نکا - استان مازندران
آرشیو مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

امارگیر حرفه ای سایت