تبلیغات
مازندرانی(نکایی) ریکا

مازندرانی(نکایی) ریکا
مازندران قطعه ای از بهشت روی زمین 
صفحات جانبی
150 نکته از بزرگان جملات بزرگان

151- قلاب شما ماهی نگرفت؟ ناله و شکوه معنی ندارد، طعمه را تازه کنید و به شکار مداومت نمایید
152- افکار بزرگ همیشه با مخالفت شدید و خشونت بار افکار طبقه عوام روبرو بوده اند - آلبرت انشتین
153- اگر ما اصلا عیب نداشتیم از مشاهده اش در دیگران اینقدر خوشحال نمی شدیم
154- برای ثروتمند شدن تنها راه درآمد ثروت کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست - بنیامین فرانکلین
155- هنر یونانی ها در تناسب است، هنر چینی ها آداب معاشرت است، هنر پارسیان در عیب جویی است، هنر فرانسوی ها در کلک و تردستی است، هنر انگلیسی ها در قیافه حق به جانب گرفتن است، هنر ایتالیایی ها در قشنگی است ، هنر روس ها در غم و غصه است
156- بنده آنی که در بند آنی ، بکوش تا در بند نمانی - خواجه عبدالله انصاری
157- نیکی و بدی را باید جبران کرد، اما چرا با همان کسی که به ما نیکی یا بدی کرده ؟ - نیچه
158- آنکس که از دشمن داشتن می ترسد هیچگاه دوست واقعی نخواهد داشت.
159- خداوند را دوستانی است که همواره در اجتماع و در بین مردم، بی هیچ لاف و گزافی به زندگی و عبادت مشغولند، بی آنکه نامشان برجسته تر از نام های دیگران، بر سر زبان ها باشد آنان ناشناخته برای اهل زمین، و نام آورند برای آسمان.
160- استاد می گوید: بخشش یک خیابان دو طرفه است. هر بار کسی را می بخشیم، خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می توانیم بهتر بسوی زندگی ره یابیم هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت وعدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاشات ما را می بلعند پطرس از مسیح پرسید: مولای من، آیا باید شخص دیگری را هفت بار ببخشیم؟ و مسیح پاسخ داد: نه هفت بار، که هفتاد بار .بخشش پرده ی اثیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند از کتاب مکتوب نوشته پائولوکوئیلو
161- مهم این نیست که شما سرنگون شوید؛ مهم آن است که دوباره به پا خیزید
162- پشیمانی از کارهایی که انجام داده ایم،با مرور زمان کم میشود؛اما برای کارهایی که انجام نداده ایم همیشگی است. سیدنی هاریس
163- انسان زمانی خود را میشناسد که به مرزهای خود برسـد. پائولو کوئیلو
164- هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم - آبراهام لینکلن
165- آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد- آلبر کامو
166- جسم انسان بهترین تصویر روح اوست- لودویک اشتاین
167- رفتار شما از هر موعظه ای بهتر است- اولیور گلداسمیت
168- جوینده گوینده است و یابنده خاموش- خواجه عبداله انصاری
169- از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار- گاندی
170- دروغ مثال برف است که هرچقدر بغلطانند، بزرگتر می شود- مارتین لوتر
171- اشارات افسردگی: افسردگی در اکثر مواقع زمانی فرا می رسد که خود را در برابر موانع زندگی عاجز و ناتوان می بینیم در افسردگی شناخت، ارتباطات و بدن ما درگیر می شود. در افسردگی انگیزه ما برای لذت بردن کم می شود
172- معیارهای ارتباطات موفق: ۱. در جهت کمال باشد ۲. بر پایه اعتماد بنا شود ۳. با درک طرفین همراه باشد ۴. احترام حفظ شود ۵. در فضای احساس مسئولیت و فداکاری باشد بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز هین روش بگزین و ترک ریش کن ترک این ما و من و تشویش کن
173- هرگز عشق را گدایی نکنید . معمولا چیز با ارزشی به گدا داده نمی شود
174- همیشه به یاد داشته باش در ارتفاعی خاص از زمین دیگر ابری وجود ندارد، اگر آسمان زندگیت ابری ست به این دلیل است که روحت به اندازه کافی اوج نگرفته است
175- بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان مینگری
176- خوشبختی توپی است که وقتی می رود به دنبالش می دویم و وقتی می ایستد به آن لگد می زنیم
177- بزرگترین سد در برابر صمیمیت این است که فکر کنیم دیگران نیز جهان را مانند ما می بینند
178- زندگی برگ بودن در میان باد نیست، امتحان ریشه هاست
179- برای کشف اقیانوس های جدید، باید شهامت ترک ساحل ارام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است، نه تقدیر
180- یک تجربه:خوشبختی در یک کادوی زیبا هدیه داده نمیشود،آنرا باید از لابه لای کوهی از سنگ بیرون کشید
181- سالهای زیادی است كه در كلاس درس روزگار معلم ادبیات سعی كرد تا من شاگرد را قانع كند كه عقل و دل موصوف و صفت هستند. اما بعد از این همه سال حرف معلم ریاضی را قبول كردم چون تازه یاد گرفتم كه عقل و دل همان دو مجموعه افراز شده از وجود هستند كه هیچ وجه اشتراكی با هم ندارند. یا به قول معلم ریاضی اشتراكشان تهی است پس چه بهتر كه از آن دو اجتماع بگیریم
182- اشتباهات انسانهای بزرگ قابل احترام است زیرا ثمر بخشتر از حقایق انسانهای کوچک است.
183- آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
184- تو مرکز دنیایی,این از همه چیز مهم تراست . خودت را برای تمام اشتباهاتت ببخش,همین الان
185- دو چیز را فراموش نكن : یاد خدا و یاد مرگ . دو چیز را فراموش كن : بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق
186- در دنیا تنها سه دسته افراد وجود دارند: نوع اول آنهایی هستند که موجبات اتفاقات را فراهم می¬آورند، نوع دوم آتهایی هستند که صرفاً نظاره گر اتفاقات هستند و دسته سوم آنهایی هستند که می¬پرسند «چی شده است؟» اما لندرز«
187- هنگامی که فراموش می کنیدمعشوق هدیه ایست ازجانب خدا دیگرعاشق نیستید
188- هر چه بیشتر بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد. آن هم از جایی که اصلا انتظار ندارید شما تنها در صورتی حقیقتا خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.
189- موفقیت فرمول مشخصی دارد 1درصد استعداد 99درصد پشتکار ادیسون
190- تنها تفاوت کسی که زیباست و کسی که جذاب نیست، نوع پیش داوری ماست. هیچ کس روی این کره زشت نیست. مردم تصمیم می گیرند بعضی چیزها را زشت بپندارند. وین دایر
191- بعضی ها بی آنکه بدانند چه چیزهایی در زندگی شان واقعا ارزش دارد، هدفهایی را برای خود تعریف می کنند. به همین خاطر است که وقتی به هدف هایشان می رسند، می پرسند:" آیا این دقیقا همان چیزی بود که می خواستم؟" آنتونی رابینز
192- اوشو: زندگی ابدا اسرارامیز نیست بر هر برگ درخت، بر هر ریگ ساحل، زندگی را میخوانیم، این زندگی است که در هر پرتو افتاب می رقصد هر آنچه میبینی، خود زندگی است با تمام زیبائی
193- آنکس که عزت نفس دارد؛میگوید:فردارا چه باک!چراکه امروز را به تمامی زیسته ام
194- آن که دانست زبان بست وان که می گفت ندانست احمد شاملو
195- اگر همیشه و در هر موقعیتی با شهامت عمل کنید خواهید دید از جاهایی که انتظارش را ندارید به شما کمک می شود
196- اگر کاری ارزشش را داشته باشد باید آنرا انجام داد.حتی اگر بار اول نتوانیم آنرا انجام دهیم . از تجربه کردن آن نترسید
197- دیروز به تاریخ پیوست، فردا معماست و امروز هدیه است
198- فرق ما با دیوانه ها در این است که ما در اکثریت هستیم. میشل فوکو
199- نگه داشتن زبان بر خلق سخت تر از نگهداشتن درهم و دینار است
200- یک ضرب المثل فرانسوی: فقیر کسی نیست که کم دارد بلکه کسی است که خواهشهایش زیاد است
201- یک ضرب المثل هلندی:کودک بمان تا بچه هایت همیشه دوستت داشته باشند
202- رستگاری در چهار چیزاست:کم خوری، کم خوابی،خاموشی،تنهایی
203- در وجود هر یک از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود ، پل والری شاعر فرانسوی
204- کسانی که راهنماییهای خیر خواهانه را به رایگان قبول نمی کنند در نهایت ناچار خواهند شد ندامت را به بهایی گزاف بخرند ، لرد اوبری سیاستمدار انگلیسی
205- لوپن : برای هر كس به اندازه لیاقتش خرج كن ... نه كمتر , نه بیشتر ! اولی كرامت از دستتان می رباید... و دومی شخصیت
206- زندگی گل سرخی ست که گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است
207- قدرت تسلط براحساسات-تصورات وآرزوهای خویش از بزرگترین قدرتهایی است که هرفردبایددرخودبوجودبیاورد. دکترماکارنکو
208- 99% ازنگرانیهای ما در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد. دیل کا رنگی
209- آدمیت آن یگا نه حالت انسانیست که اگر به تمامی وفعالانه زیسته شود براستی که می تواند قدرت ومعنای وجودرابه ارمغان آورد. دکتر لئو بوسکا لیا
210- خوشبختی واقعی درفرونشاندن همه هیجا نهاست. پوراناها
211- گل رامیتوان زیر پا له کردولی عطرآنرانمی توا ن از بین برد.
212- کودکی زمان رشد عادات پسندیده است.
213- شکست یتیم است ولی پیروزی هزار پدر دارد.
214- کمال در هر کاری ازانجام کارهای کوچک وبه ظاهر نا چیزآغازمی شود. میکلانز
215- آزادی در بی آرزویست. شمس تبریزی
216- مهربانی را در نگاه منتظر کودکی دیدم که آبنباتش را به دریا انداخت تا اب شیرین شود .
217- خوشبخت ترین فرد كسی است كه بیش از همه سعی كند دیگران را خوشبخت سازد .
218- بخشندگی را از گل بیاموز، زیرا حتی ته كفشی كه لگدمالش می‌كند را هم خوش بو می‌كند.
219- از زندگی هر انچه لیاقتش را د اریم به ما میرسد نه انچه که ارزویش را داریم.
220- به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید. (کنفوسیوس)
221- متا نت باقیمانده بربریت نیست بلکه محصول پرارزش فرهنگ و تمدن است. دکترماکارنکو
222- چه بسا که دریک تن نحیف روحی بزرگ نهفته باشد
223- عشق یعنی اینکه آدمی جزئی از همه چیزباشد. لائوتسه
224- عشق وصمیمیت پخته فارغ ازهرگونه چشمداشت است. دکتر لئوبوسکالیا
225- همه را شنا ختن به منزله همه را بخشیدن است.
226- یک بچه همواره می تواند سه چیز به یک آدم بزرگ بیاموزد : ۱- شاد بودن بدون دلیل ۲- دائم به کاری مشغول بودن ۳- تقاضا کردن آنچه با تمام وجود می خواهد
227- اولین قدم برای شاد کردن همسرتان و به سعادت رساندن او، پذیرفتن اوست؛ از کتاب هنر زن بودن اثر مارابل مورگان
228- احترام گذاشتن، به دیگران، چیزی جز تحسین کردن آنان و لذت بردن از حضور آنها نیست؛ از کتاب هنر زن بودن اثر مارابل مورگان
229- موفقیت حاصل تصمیم گیری درست است، و تصمیم گیری درست حاصل تجربه .... و جالب این كه تجربه اغلب حاصل تصمیم گیری نادرست است. (آنتونی رابینز(
230- آخر ساعت درس یك دانشجوی دوره دكترای نروژی ، سوالی مطرح كرد : استاد،شما كه از جهان سوم می آیید،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقیقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم كه روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب می شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملكتش بكوشد- پروفسور محمود حسابی
231- نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد ! دیر یا زود برد با كسی است كه بردن را باور دارد ! (ناپلئون)
232- اینگونه زندگی کنیم: شاد ولی دلسوز، ساده ولی زیبا، مصمم ولی آرام، مهربان ولی جدی، زیرک ولی صادق، عاشق ولی عاقل
233- راه حل مشکلات زندگی یا پاسخ سوالات همیشه در خود مشکل مستتر است- وین دایر
234- لحظه ای كه همه دست از فعالیت و تلاش كشیده اند، بهتر است شما آغاز كننده باشید.
235- اگر از زندگی ات راضی نیستی، حتما به دلیل وسواسی است که نسبت به پیشرفت اوضاع داری. وین دایر
236- انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین
237- وقتی آزادی از انسان سلب می شود او ریاکار بارمی آید. دکتر لوییزهی
238- آسیب پذیری درقلب عشق نهفته است. دکتر لئو بوسکالیا
239- اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است. فیثاغورث
240- وقتی فکری به خوبی تغذیه شود و ملکه ذهن گردد، در دنیای مادی واقعیت می یابد. فکر، بسیار قدرتمند است. وین دایر
241- اوشو: هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گوئی واپسین لحظه است. و کسی چه میداند ... شاید آخرین لحظه باشد
242- عده ای بزرگ زاده می شوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و.... عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر
243- پیش از هر چیز نخست بدان که چه می خواهی. فردیناند فوخ
244- چنان باش که بتوانی به هرکس بگویی مثل من رفتار کن. گانت
245- تا زمانی که انسانی گرسنه وبیمار در این دنیا وجودداشته باشد وظیفه رسیدگی ومراقبت ازاو بعهده من است. دکترآلبرت شوایتزر
246- تو نمی توانی مطابق میل بقیه زندگی کنی. این روشی نیست که برای تو خوشحالی و آسایش درونی به ارمغان آورد.- وین دایر
247- آزادی یعنی امکا ن انسا نی برای هر گونه ترقی وتکا مل
248- همیشه شدیدترین نوع استبداد از افراطی ترین نوع آزادی بوجود می آید. اسپینوزا
249- هرگا ه با هر فردی صحبت کردی وخواستی بدانی در قلبش چه احساسی نسبت به تو دارد ببین لحن کلامش با تو چگونه است اگر لحن کلامش با تو بردل نشست بدان درقلبش هم همان احسا سی رادارد که بر زبان می آورد. سقراط حکیم
250- رنج بردن آموختن است و افتخار. هرمان هسه
251- اگر نیت یکصد ساله دارید انسان تربیت کنید. امیرکبیر
252- خود را دوست بدارید؛ اولیور وندل هولمز روزی در جلسه ای شرکت کرد که در آن جمع از همه کوتاهتر بود.دوستی با کنایه گفت:"دکتر هولمز به نظرم شما در میان ما افراد بلند قد احساس کوچک بودن می کنید." هولمز پاسخ داد : "همینطور است .من احساس می کنم که یک دایم هستم در برابر پنی ها!"- دایم:سکه ای کوچکتر از پنی که ده برابر آن ارزش دارد.
253- همین امروز ببینید چه رفتار ساده محبت آمیزی را می توانید به اطرافیانتان نشان دهید. اکنون تصمیم بگیرید، عمل کنید و مطمئن باشید از احساستان خشنود خواهید بود. آنتونی رابینز
254-
255- رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. اگر نومید، افسرده، دلسرد، آزرده و غمگین هستید؛ اگر می بینید که علیرغم تلاش هایتان موفق نشده اید، رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. بگذارید که خداوند هدایت و سرپرستی همه امور زندگی تان را بر عهده گیرد. اگر این کار را انجام دهید، شاهد معجزات بی شماری خواهید بود. – کتاب با خالق هستی نوشته جی. پی. واسوانی
256- این افكار ما ست كه ما را شاد یا نا شاد،ثروتمند یا فقیر،خوشبخت یا بدبخت می سازد
257- موردی برای نگرانی وجود ندارد – هیچ وقت! چه بر اوضاع مسلط باشی چه نباشی. اگر بر اوضاع تسلط داری، بر خودت نیز مسلط باش. اگر نداری، از دستت رفته است. انرژی ات را با نگرانی هدر نده.- وین دایر
258- هرگز ذهن خویش را با این افكار كه من عوض شدنی نیستم، اینجوری به دنیا آمده ام،زندگیم با این حرفها تغییر نمی كند و یا وضع من با دیگران فرق دارد آلوده نسازید، زیرا اندیشه منفی همواره به نتایج منفی می انجامد.
259- من،چند لحظه دیگر به شما آرامش میدهم،آرامشی ابدی!چه این لحظات حساس وداع با زندگی و عالم،لحظات لقاء پروردگار ولحظات رقص من در برابر مرگ! باید زیبا باشد.(فرازهایی از آخرین وصیتنامه شهید دکتر چمران(
260- دستم بوی گل میداد،مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند؛اما هیچکس فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم! (ارنستو چه گوارا(
261- نود و پنج درصد از توانایی را پایداری تشکیل می دهد
262- هر آنچه را که از جانب خدای رحمن به شما برسد خیر مطلق است و خداوند قطعا شما را از هر گزندی در امان نگه می دارد
263- لحظه لحظه خود را می پایم تا ببینم انگیزه عمل من ترس است یا ایمان
264- بایستید و خاموش باشید خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید
265- شما خودتان را می توانید تغییر دهید، ولی دیگران را فقط می توانید دوست داشته باشید
266- حق بجانبی جلوی چاره جویی را می گیرد:(هرچه ما بیشتر دلمان به حال خودمان بسوزد وبیشتر در حق بجانبی غوطه ور گردیم، به همان نسبت بیشتر حل مشکل خود را منوط به تغییری که دنیا و یا دیگران باید بکنند، می دانیم، نه تغییری که خودمان باید بکنیم. بدین ترتیب است که کار ما به بن بست کشیده می شود
267- هرکس خودرا محورعالم می انگارد. آناتول فرانس
268- همیشه عاشق کسی باش که لایق عشق باشد نه تشنه عشق ! چون تشنه عشق روزی سیراب میشود
269- وقتی اجازه داده ای عدم تایید کسی دیگر مانع تو شود، بخشی از خودت را نادیده گرفته ای-وین دایر
270- هر كاری را كه امروز قادر به انجامش هستیدبه فردا موكول نكنید.امروز همان فردایی است كه دیروز منتظرش بودید. آبراهام لینکلن
271- مردان بزرگ و شخصیتهای مهم اشتباه می كنند و آن را می پذیرند.كسی كه اشتباه می كند و آن را نمی پذیرد ، انسانی حقیر است
272- کیفیت بر کمیت ارجح است...اصول اخلاقی بر قوانین ارجح است... معرفت بر موفقیت ارجح است... انسجام بر استیلا ارجح است...آرامش بر تملک ارجح است... وین دایر
273- به علائم باطنی که به تو کمک می کنند بدرستی انتخاب کنی، توجه کن مهم نیست دیگران چه می گویند. - وین دایر
274- پشت سر من قدم بر ندار شاید پیشرو خوبی نباشم ،جلوتر از من هم قدم بر ندار شاید تو را تنها بگذارم و تو پیشرو خوبی نباشی، فقط همواره همراه من قدم بردار
275- هرکسی چیزی را می بیند که آن را در قلب خود حمل می کند. (گوته)
276- وقتی در قبال ناروایی هایی که در حقتان انجام شده، ناراحت و پریشان می شوید و کینه به دل می گیرید خود را در واقع آلت دست دیگران قرار داده و در نتیجه قربانی رفتار آنها شده اید. محق بودن چیزی را تغییر نمی دهد و آب رفته به جوی باز نمی گردد. پس خصومت و دشمنی و کینه را از قلبتان بیرون کنید. بخشودن بزرگترین مولد انرژی جهان است- وین دایر
277- برای تبدیل رویا به واقعیت ۷ قدم کافی است: ۱. انتخاب هدف ۲. بالا بردن شور و شوق رسیدن به هدف ۳. ایجاد این باور قوی که" من می توانم به این هدف برسم." 4. تعیین ضرب العجل برای رسیدن به هدف ۵. نوشتن هدف ۶. خرد کردن هدف به اهداف کوچک ۷. خرد کردن هدف های کوچک به وظایف روزانه
278- اگر باور داری یاد گرفتن چیزی جدید مشکل است، دقیقا مشکلاتی که پیش بینی می کردی گریبانگیرت می شود.- وین دایر
279- كسانی كه با اراده ای استوار و اعتماد به نفس بیشتر دنبال اهداف مشخص و واقعی خویش اند، رنج حوادث ناگوار را بر خود هموار می كنند و به دشواریها به دیده اغماض می نگرند ولی این قبیل گرفتاریها در نظر افراد ناتوان به منزله جبر روزگار و یا قسمت است ، به طوری كه در كمال بیچارگی و خواری تسلیم آن می شوند.
280- رمز وفور نعمت تمرکز نکردن بر آن چیزی است که نیستی. افکارت را به سمتی سوق بده که تمام آنچه را هستی و باید باشی، درک کند. وین دایر
281- ضرب المثل فرانسوی:بیش ازحد عاقل بودن،کار عاقلانه ای نیست.
282- دود اگر بالا نشیند كسر شأن شعله نیست،دود از این بالا نشستها مقامی را نیافت ، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالا تر است ، روی دریا خز نشیند قعر دریا گوهر است
283- اول خشم دیوانگی،و آخرش جنون است.
284- تو آرزو میکنی وخدا هم میشنوه وهیچوقت فراموش نمیکنه؛ولی تو فراموش میکنی که اون چیزی که امروز داری،آرزوی دیروزت بوده
285- درزندگی ناگزیر از انتخابهایی هستیم كه آسان نیستند ازآن هراسانیم كه هر تصمیم ما، كسی را كه دوست میداریم آزرده كند درچنین لحظاتی است كه باید درون را بنگریم و به ندای دل گوش بسپاریم اگر تنها نگران خواسته های دیگران باشیم واحساسات خود را نادیده بگیریم به شادی حقیقی دست نخواهیم یافت
286- همچنانكه زندگی می كنی ، چگونه زیستن را نیز بیاموز.
287- ابلیس در جزئیات سکونت دارد.
288- هنر سخن گفتن چیزی جز هنر زندگی کردن نیست . بالزاک
289- هنرمند واقعی باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد. بالزاک
290- هنر همواره تلاشش این بوده است که خود را از میا ن خرابه ها ی تا ریخ نشا ن دهد ولی اگر نتوا نسته است این کا ر را انجا م دهد مقصر هنر نبوده است. استاد چوبندیا ن
291- پروانه گاهی فراموش می کند که زمانی کرم بوده است.
292- کسی را که به شما شنا یاد داد, غرق نکن.
293- حسد ورزیدن علامت بارز بی لیاقتی است. لارو شفوکو
294- مردان آفریننده ی کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده ی مردان مهم.
295- زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.
296- برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن.
297- شاید خدا خواسته است که ابتدا افراد نامناسب بسیاری را بشناسی و سپس شخص مناسبی را به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی . گابریل گارسیا مارکز
298- اونوقتی که فکر می کنی که هیچکسی نیست که حرف دلتو بفهمه، کسی هست که برای دیدنت روزشماری می کنه- ویلیام شکسپیر
299- وقتی اجازه داده ای عدم تایید کسی دیگر مانع تو شود، بخشی از خودت را نادیده گرفته ای-وین دایر
300- دنیای هر کس به وسعت فکر اوست.
301- مراقب باشید چیزهایی را كه دوست دارید بدست آورید وگرنه مجبور خواهید بود چیزهایی را كه بدست آورده اید دوست داشته باشید.
302- از زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما می رسد نه آنچه آرزویش را داریم.
303- هیچ کس نمیتواند به عقب برگردد و از نو شروع کند اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند.
304- راه حل های مهم هرگز از راه حل های مشکل به دست نمی آید.

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مهدی درخشانی منصورکوهی - ساکن شهرستان نکا - استان مازندران
آرشیو مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

امارگیر حرفه ای سایت